wezwij@zespolwespol.org
511 227 708 / 669 269 930

Gdyński Mapownik Społeczny

Cztery mapy gdyńskich dzielnic zaprojektowane w sposób partycypacyjny.

Pierwszym etapem realizacji projektu były warsztaty, w których uczestniczyli mieszkańcy Gdyni. Otrzymywali arkusze z prostą siatką oraz kwadratowe moduły, za pomocą których wyklejali syntetyczne znaki graficzne symbolizujące wybrane miejsca w okolicy. Następnie projekty ikon były wiernie dygitalizowane i wkomponowywane w mapę.

Mapownik zawiera miejsca wskazane badaczom z Fundacji Stocznia przez mieszkańców dzielnic objętych programem rewitalizacji.

Kolorowym mapom wypełnionym ulubionymi miejscami towarzyszyła nakładka w postaci czarno-białego zeszytu zawierającego zestaw miejsc o złej sławie.

Dodatkowym efektem działań w Gdyni był krój pisma Witomino. Zaprojektowany przez mieszkańców osiedla i wykorzystany na drogowskazie wskazującym ważne miejsca w okolicy.

  • klient Stocznia, Krajobraz
  • format 700 × 700 mm
  • papier Munken Lynx 120 g/m2
  • fonty Sofia Pro
  • nagrody Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych Rzecznika Praw Obywatelskich
  • rok 2016