wezwij@zespolwespol.org
511 227 708 / 669 269 930

Trwa budowa

Projekt graficzny wystawy o powojennej odbudowie Warszawy i mieście widzianym z perspektywy mieszkańców.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji graficznej wystawy oraz materiałów promocyjnych było zaprojektowanie kroju pisma Odbudowa. Font nawiązywał do stołecznego liternictwa popularnego w latach powojennych. Na tym etapie powstał również zestaw piktogramów obejmujący przykłady architektonicznych ikon Warszawy i świata, a także przykłady typowych zabudowań.

Ekspozycja zajmowała cztery sale wystawowe warszawskiego Muzeum Woli. Pomieszczenia podzielono według klucza tematycznego. Treści rozmieszczone zostały na ścianach w formie infografik oraz na specjalnie zaprojektowanych elementach przestrzennych.

Wystawę uzupełniały oryginalne interaktywności. Podajniki pocztówek, makieta pozwalająca widzom stworzyć własny układ pierzei ulicznej, mapa miasta służąca oznaczaniu własnych miejsc.

Istotnym elementem języka wizualnego była fotografia. Zdjęcia archiwalne oraz przedstawienia współczesnej Warszawy specjalnie wykonane przez Tomka Kaczora.

  • klient Muzeum Woli o. Muzeum Warszawy
  • współpraca Wojciech Cichecki (architektura), Tomek Kaczor (współczesne fotografie)
  • fonty Odbudowa, Facit
  • nagrody koncepcja ekspozycji prezentowana była na wystawie Places of Origin: polski design w Reykjaviku, krój pisma Odbudowa prezentowany był w mikroleksykonie polskiej typografii XXI wieku Notesu na 6 tygodni
  • rok 2016