wezwij@zespolwespol.org
511 227 708 / 669 269 930

Znaki graficzne

Wybrane znaki i logotypy zaprojektowane w latach 2013–2017