ราคาจดทะเบียนบริษัท

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท ทำอย่างไร และ ราคาจดทะเบียนบริษัท เท่าไหร่

การมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นความฝันของหลายๆ คนที่อยากจะทำให้ได้ อยากจะทำให้สำเร็จ เพราะการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นอีกหนึ่งหนทาง ที่จะช่วยสร้างความร่ำรวยได้ อาจจะเริ่มตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจระดับครัวเรือน ไปจนถึงการเปิดบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ ซึ่งการจะเปิดบริษัทนั้น ผู้ที่จะเปิด ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเปิดก่อน ว่ามีเอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไร รวมถึง ราคาจดทะเบียนบริษัท ที่ต้องจ่ายในการเปิด ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องเตรียมข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้าทั้งสิ้น 

ขั้นตอนในการจดทะเบียน 

หากท่านใดที่กำลังมองหาช่องทางในการเปิดบริษัท เราก็มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเปิดบริษัท มาแนะนำให้ทุกท่านได้เอาไปดูประกอบ มาดูว่ามีอะไรบ้าง 

  1. ตั้งชื่อบริษัท อันดับแรกคุณต้องทำการตั้งชื่อบริษัทของคุณก่อน ว่าอยากจะใช้ชื่ออะไร โดยในการตั้งชื่อจะต้องไม่ไปซ้ำกับของบริษัทอื่นที่จดมาก่อนหน้า เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการถูกฟ้อง ในการตั้งชื่อบริษัท ผู้ที่จดสามารถยื่นจองชื่อได้ทั้งหมด 3 ชื่อ และเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากชื่อแรกก่อน 
  1. จดหนังสือบริคณห์สนธิ แล้วยื่นกับนายทะเบียน การยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ จะเป็นหนังสือที่แสดงความจำนง ในการจัดตั้งบริษัท โดยต้องมีการระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน อย่างเช่นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ขอมูลของผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัท เป็นต้น ในการยื่นหนังสือจะต้องยื่นภายใน 30 วันหลังจากที่มีการรับรองชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  1. การจองเพื่อซื้อหุ้น โดยผู้ถือหุ้น จะเป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งหรือไม่ก็ได้ จะถือหุ้นมากกว่า 1 หุ้นก็ได้  
  1. จัดประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เป็นการจัดตั้งเพื่อร่างระเบียบข้อบังคับของบริษัท การตั้งคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนต่างๆ ให้กับผู้ที่ก่อตั้งหรือผู้ร่วมกิจการ และการกำหนดจำนวนหุ้น 
  1. การเลือกคณะกรรมการ ในการจัดตั้งบริษัท จะต้องมีการคัดเลือกตัวแทน ที่จะมาทำหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท หรือกรรมการของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการเก็บชำระค่าหุ้น อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 25% ของราคาหุ้นจริง หลังจากนั้นก็ทำการขอจดทะเบียนบริษัท โดยในการขอจด จะต้องขอภายในระยะเวลา 3 เดือน เพราะถ้าหากเกิดความล่าช้ากว่านั้น ก็จะต้องทำการจัดประชุมใหม่  
  1. ชำระค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งบริษัท โดยค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกัน ขั้นต่ำอยู่ที่ 500 บาท และสูงสุดไม่เกินน 25000 บาท โดยจะมีค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จำเป็นคือ ค่าธรรมเนียมการจัดทะเบียนบริษัท,ค่าธรรมดาการออกหนังสือรับรอง,ค่าธรรมเนียมใบสำคัญ,ค่าธรรมการรับรองเอกสาร เป็นต้น 
  1. ใบสำคัญรับรองการจดทะเบียนบริษัท เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งนายทะเบียนจะทำการมอบหนังสือรับรองให้ เท่านี้ก็เป็นอันว่าได้ทำการจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

สรุป 

สำหรับท่านใดที่วางแผนอยากจะจัดตั้งบริษัทเป็นของตัวเอง ก็ต้องมีความพร้อมก่อน โดยเฉพาะในการหาข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง และการดู ราคาจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น เพื่อให้การจัดตั้งเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย แต่สมัยนี้ง่ายหน่อย เพราะว่ามีข้อมูลให้ดูประกอบค่อนข้างเยอะ หรือถ้ามีปัญหาใดๆ ก็สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที ทำใหการจัดตั้งบริษัทไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป