wezwij@zespolwespol.org
511 227 708 / 669 269 930

ŁAD

Koncepcja i projekt graficzny kampanii społecznej dotyczącej ładu przestrzennego w Warszawie

Istotą projektu jest zestawienie ze sobą słów – „ład” i „nieład” oraz prosta typograficzna gra wokół tych dychotomicznych pojęć. Maksymalna oszczędność w warstwie wizualnej nawiązuje do meritum kampanii mającej na celu wypracowanie norm służących uporządkowaniu i oczyszczeniu wyglądu przestrzeni publicznej.

Broszura w formacie A4 zawiera przystępnie opracowany zbiór zasad wynikających z warszawskiej uchwały krajobrazowej. Wszystkie informacje podaliśmy w formie przejrzystych ilustracji z elementami infograficznymi.

Projekt został wyróżniony nagrodą główną w kategorii plakat użytkowy konkursu Polish Graphic Design Awards 2017 (fot. Patryk Wiśniewski).

  • klient Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
  • fonty Helvetica
  • nagrody nagroda główna w kategorii plakat użytkowy w konkursie Polish Graphic Design Awards 2017
  • rok 2017